11 декември 2009

Позицията ми за Глобалното затопляне

Около поредната среща по въпросите за климата отново се надигат дебати за това има ли го или няма глобалното затопляне. Това е класически номер за отклоняване на общественото внимание, което би трябвало да се съсредоточи върху 3 много по-важни проблема, които не изключват дискутирания:

1. Как да се преборим срещу индустриалното замърсяване и планините с битови отпадъци, които са част от хищническото използване на природните ресурси?

2. Как да пренастроим икономиката така, че развитието да не зависи от увеличаването на производството и консумацията на стоки?

3. Имаме ли нужда от нов обществен договор, за да решим горните проблеми?

Отговорите на тези въпроси са належащите, а не доказването на тезата, че човека има или няма ключово въздействие върху процесите в климата. Климата е нещо динамично и сложно, което през хилядолетията преди нас е бил също толкова непредвидим, както и днес. Подозирам че езическите шамани са имали също толкова познания за характера му, колкото и сегашните научни шамани, боравещи със сложни компютърни модели.

Няма коментари: