06 декември 2015

Ние или диваците?

Покрай възхода на мръсниците, които избиват невинни хора, отново стана популярна една песен.Няма да се дадем на мръсниците, ако трябва ще отидем и на място да им покажем как стоят нещата. Орките се скатаваха 50-60 години и сега пак пъплят възползвайки се от свободата на хората в цивилизования свят.

Няма да има шериат в близкия изток и централна Азия, а до 15 години отново ще има мини поли вместо бурки, както е било през 70-те и 80-те години на 20 век.

Амин