21 септември 2022

Да си представим ... приказка за мобилизацията

Да си представим, че сме се върнали във времето и сме в 1870 или 1872 година - не е важно точно кога. Живеем си ние в Османската империя, а султанът си има неприятности с арабите, там където в 21 век са Ирак, Сирия и Саудитска арабия.

български войници
Неприятностите са, защото на султана не му достигат войници, а не му достигат, защото на турците им е свършил ентусиазма да умират из пустините на арабския полуостров. Тогава някои съветници казват на султана, че на север има колкото си искаш хора, които така се мотаят вместо да допринасят за благото на Високата порта.

Мисли, мисли султана и обявява частична мобилизация, като мобилизираните ще бъдат събирани, обучени и въоръжени из регионите. Някои полкове ще се сформират край Русе, други край Плевен, трети край Пловдив, Охрид, Кукуш, Стара Загора ... ясна е картинката.

Хайде сега да си представим какви ли идеи ще им хрумнат на обучените и въоръжени войници из тези места.


Така, а сега да се върнем в 21 век, като годината е 2022, а мястото е далеч, далеч на изток – от някъде след Урал та чак до Чукотка. В любимата на народа федерация, любимият на народа за трети мандат президент си има неприятности там някъде далеч на запад с някакви опърничави хора, които не искат да влизат във федерацията.

На хората в западната част на федерацията не им се умира, заради заплата горе-долу колкото могат да изкарат като шофьори или продавачи в магазин, за това във войната умират предимно хора от източната част на федерацията, където учителите печелят в пъти по-малко, от колкото шофьорите на запад, а единствената доходна служба е армията и различните видове тайни и явни полиции в страната.

Тогава някои съветници казват на президента, че на изток има колкото си искаш хора, които така се мотаят вместо да допринасят за благото на нерушимата федерация.

Мисли, мисли президента и обявява частична мобилизация, като мобилизираните ще бъдат събирани, обучени и въоръжени из регионите. Някои полкове ще се сформират край Тюмен, други край Омск, трети край Улан Уде, Якутск, Кулима, Уст Камчатск ... ясна е картинката.

Хайде сега да си представим какви ли идеи ще им хрумнат на обучените и въоръжени войници из тези места.