07 ноември 2007

Мамина златна администрация!

Мамини златни, като теглото си в злато ни струват някои измежду корифеите на държавната ни администрация. Скоро ще сключат нов договор с Майкрософт, защото скандала с предишния вече отшумя. Този път са спретнали и чудно обяснение защо точно се налага да го сторят. Не стига това, че ще купят Windows за персоналните компютри, ами и сървърите пак ще са под Windows.

За да не се кахърим излишно ни обясняват: "МДААР планира до края на годината да проведе публична дискусия относно използването на системи с отворен код". Ама разбира се , че ще е до края на годината, ще ви слушаме, ще си говорим ... ама преди това ще обявим конкурс за прозорците, пък след още 4 години, след като имаме вече лицензи ... абе тогава я ние сме на власт, я други. Така де, дискусиите у нас по традиция се правят тогава, когато от нея не зависи нищо. Правителството демонстрира ясно значимостта на такива дебати например по екологичните проблеми.

И още нещо, в анализа се казва: "В момента мнозинството от администрациите в Европа, а и по света ползват софтуера на „Майкрософт” или друг лицензиран софтуер (МАС и др.). Неголемият брой примери за миграции към други платформи засега показват необходимост от сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение за работа с новите софтуерни системи, както и достатъчно дълъг период от време за тяхното внедряване." Да, а пък един бобър хрупа краставици! Примерите са точно в обратната посока, но да видим какво още казват от милата ни администрация. В анализа на необходимостта от лицензиран софтуер се откроява точка ІV - Чужд опит, където е: "проучена практиката на Белгия и Австрия, която до известна степен се прилага и в повечето от останалите държави членки на ЕС". Е да, така е. Проучваме си тези, които ни изнася и казваме, че така правят и другите. Аз такива приказки колко съм слушал, ехееее - по този начин се измъкваше преподавателката ми по психология в училище - учените психолози казали така. Да ама уточнения от типа - кой учен, кога, в кой труд ... подробности, нали?

Дами и господа, с нашите данъци милото българско правителство отново ще облагодетелства компанията Майкрософт. Таза поръчка е поредната подигравка с българското общество, доколкото го има. В средните и големи компании за които знам, компютърните системи за крайния потребител се настройват с множество рестрикции. Именно затова според мен:
  1. Няма логика в държавната администрация да се постъпва различно от по-ефективните частни и публични компании.
  2. Убеден съм, че мнозинството чиновници, могат да бъдат обучени относително бързо и евтино да работят с ограничен набор десктоп приложения. За потребителя - чиновник няма никакво значение каква операционна система движи нещата и кой е производителят на текстовия му редактор или програмата за презентации.
  3. Покупката на офис пакети от Майкрософт е оправдана за счетоводството, заради безспорните предимства на Exel.

Настоящият договор ще се сключи за четири години - юни 2008 - 2012 година и ще включва предоставянето за ползване (под наем) от администрацията на 60 000 лиценза за персонални компютърни системи и 2000 лиценза за сървърни операционни системи. Аз нямам обяснение защо се предпочели и сървърния софтуер да бъде дело на Майкрософт, при все че стабилността му е под съмнение и това, че той е много скъп. Вместо да дават луди пари за този софтуер, с покупката на Линукс базирани системи не само щяха да дадат тласък на развитието на сектора у нас, но и щяха да задържат множеството специалисти, които сега отиват да работят в чужбина. Не на последно място, щеше да ни излезе много по евтино.

Освен това, с тази покупка правителството продължава и борбата с пиратството. Договорът ще дава право служителите от администрацията безплатно да използват закупения лицензиран софтуер и на домашните си компютри. Тоест - борим се успешно и с пиратството.

Пожелавам ви приятно четене, защото при мен бе скърцане със зъби.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

МДААР обяви обществена поръчка за доставчик на лицензиран софтуер за администрацията

Министерството на държавната администрация и административната реформа обяви процедура за избор на изпълнител на рамково споразумение за доставка на лицензиран софтуер на „Майкрософт” за персонални компютри и сървърни системи. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е до 10 декември 2007 г.

В момента българското правителство в лицето на Министерството на държавната администрация и административната реформа има абонаментен договор за правото на ползване на продуктите на „Майкрософт”, който изтича на 31 май 2008 г. По него в момента общият брой продукти, предоставени на администрацията, включва 2000 лиценза за сървърна операционна система MS Windows Server и 60 000 лиценза за операционна система Windows и офис пакет MS Office, предназначени за настолни и преносими персонални компютри. По силата на този договор администрацията заплаща годишна абонаментна такса само за ползването на тези продукти в рамките на валидността на договора, без да става собственик на продуктите.

След провеждането на настоящата поръчка с избрания доставчик ще бъде сключено рамково споразумение за период от 4 години – от 1 юни 2008 до 31 май 2012 г. Първият договор по споразумението ще бъде за 3 години (до 31 май 2011 г.) и ще включва предоставянето за ползване от администрацията на 60 000 лиценза за персонални компютърни системи и 2000 лиценза за сървърни операционни системи. Договорът ще дава право служителите от администрацията безплатно да използват закупения лицензиран софтуер и на домашните си компютри. Задължение на доставчика ще бъде и провеждането на обучения на служителите, както и предоставяне на средства за интерактивно обучение при излизане на нова версия на всеки от продуктите.

С този договор държавата не само получава правото да използва софтуера, но и ще стане собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на договора (31 май 2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката в конкретната администрация. Това означава, че тези софтуерни пакети ще могат безсрочно да бъдат използвани от администрацията, без заплащане на абонаментна такса за това.

Юрий Алкалай, директор на дирекция „Електронно правителство” в МДААР обясни, че с развитието на електронното правителство у нас тенденцията е броят на компютрите в администрацията да нараства, а с това и необходимостта от софтуерни продукти. Ето защо рамковото споразумение дава възможност след изтичането на тригодишния договор при необходимост да бъдат закупени допълнителен брой лицензи за нуждите на администрацията, като се запазва същата договорена цена.

МДААР планира до края на годината да проведе публична дискусия относно използването на системи с отворен код. В момента мнозинството от администрациите в Европа, а и по света ползват софтуера на „Майкрософт” или друг лицензиран софтуер (МАС и др.). Неголемият брой примери за миграции към други платформи засега показват необходимост от сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение за работа с новите софтуерни системи, както и достатъчно дълъг период от време за тяхното внедряване.

Пресцентър

07.11.2007 г.

***

АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕР В АДМИНИСТРАЦИЯТА

І. Текущо състояние

Българското правителство в лицето на Министерството на държавната администрация и административната реформа е страна по абонаментен договор за правото на ползване на продуктите на „Майкрософт”, който изтича в края на май 2008 г. Съгласно последния анекс по този договор от 1 юни 2007 г. предоставените на администрацията продукти са:

  • 60 000 лиценза за операциона система Windows и офис пакет MS Office, предназначени за настолни и преносими персонални компютри. В пакета е включен и т.нар. CORE CAL (Client Access License), необходим при работа в мрежа, оперирана от сървър с операционна система на „Майкрософт”
  • 2 000 лиценза за сървърна операционна система MS Windows Server

По този договор, наречен OSL (Open Subscription License Agreement), се заплаща годишна абонаментна такса за всеки един от лицензите за персонален компютър или сървър. Срещу това администрацията ползва гореизброените продукти с право на преинсталация, получава т.нар. софтуерна гаранция, право за домашно ползване от служителите в администрацията и др. В нито един момент обаче по този договор администрацията не става собственик на продуктите и има права на ползване само в рамките на валидността на договора.

Договорът не подлежи на подновяване поради прекратяването на тази лицензионна програмата в световен мащаб.

ІІ. Необходимост от лицензиран софтуер

Неоспорим факт е, че продуктите, ползвани от администрацията, трябва да бъдат лицензирани. В резултат на активните законодателни и административни действия на правителството за опазване на правото на интелектуална собственост България напусна челните места в класациите на „пиратски” държави и беше извадена от Доклада за 2007 г. по специален раздел 301 на Търговския закон, публикуван от офиса на Търговския представител на САЩ в началото на месец май т.г. Като член на ЕС България има и редица задължения и отговорности по спазването на ангажименти по опазване на правото на интелектуална собственост.

В момента мнозинството администрации в Европа, а и по света ползват софтуера на „Майкрософт” или друг лицензиран софтуер (МАС и др.). Практиката показва, че отвореният код все още не предлага сигурна и надеждна алтернатива и когато става дума за осигуряване работата на национални административни системи.

Неголемият брой примери за миграции към други платформи до момента показва изисквания за сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение, както и достатъчно дълъг период от време за тяхното внедряване.

III. ОЕМ (Original Equipment Manufacturer)

Използването на OEM софтуер не може да се приложи в случая с администрацията, тъй като тази схема е възможна само при закупуване на нови компютри, а не при лицензиране или докупуване на необходими лицензии за вече налични компютри. Закупеният по тази схема софтуер не е преносим от един компютър на друг, което при евентуална подмяна на наличната техника води до необходимост от закупуване на нов лиценз.

IV. Схеми на лицензиране

„Майкрософт” предлага множество схеми за ползване и/или придобиване на лицензи и софтуерна гаранция. Интерес за клиент като държавната администрация представляват 3 лицензионни схеми:

  • Enterprise Agreement – предназначена за корпоративните клиенти тригодишна програма, при която в края на периода клиентът става собственик на лицензите за ползване на най-новите предложени на пазара версии на софтуерните продукти, както и на по-стари, в зависимост от възможностите на неговата техника. Плащането се извършва на равни годишни вноски с възможност за добавяне и на допълнителни бройки и продукти. За времето на договора клиентът ползва софтуерна осигуровка.
  • Enterprise Agreement Subscription – предназначена за корпоративните клиенти тригодишна програма, предоставяща оперативен лизинг, след края на която не се придобива собственост върху лицензните. Плащането се извършва на равни годишни вноски с възможност за добавяне и на допълнителни бройки и продукти. За времето на договора клиентът ползва софтуерна осигуровка.
  • Select Agreement – предназначена за корпоративни клиенти тригодишна програма, при която в края на периода клиентът става собственик на лицензите за ползване на най-новите предложени на пазара версии на софтуерните продукти, както и на по-стари, в зависимост от възможностите на неговата техника. За времето на договора клиентът може да заплати и ползва софтуерна осигуровка. Плащането е еднократно и предварително.

Лицензионната схема на „Майкрософт” от типа Enterprise Agreement е най-изгодна за администрацията в дългосрочен план. С нея държавната администрация става собственик на последните версии на продуктите, които ще излязат в края на периода на лицензионната схема (т.е. към 31.05.2011 г.), както и на по-стари версии според възможностите на техниката във всяка една конкретната администрация. Това означава, че тези софтуерни пакети ще могат безсрочно да бъдат използвани от администрацията, без заплащане на абонаментна такса за това.

VІ. Чужд опит

За взимането на адекватно решение за българската администрация беше проучена практиката на Белгия и Австрия, която до известна степен се прилага и в повечето от останалите държави членки на ЕС.

  • Белгия

Федералното правителство няма общ договор с „Майкрософт”. Всяка служба сключва отделен договор, като избира варианта за себе си. Най-големите потребители са Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи, които имат отделни Enterprise Agreement, а по-голямата част от останалите – Select Agreement.

  • Австрия
Федералното правителство има рамково споразумение с „Майкрософт” без финансови условия, на базата на който всяка служба сключва отделен договор, като избира варианта за себе си. Отново най-големите потребители са Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Федералният изчислителен център и др. Те имат отделни Enterprise Agreement, а голямата част от останалите – Select Agreement, но също се срещат и такива с Open Value Subscription.

Няма коментари: