20 октомври 2011

Изборите не са шега, жалко че политиците се опитват да ни убедят в противното

Преди няколко дни дочух част от разговор между относително млади хора (23-25 годишни) в трамвай, в който обсъждаха за кого да дадат гласа си на местните и президентско избори. Единия сподели, че ще даде гласа си за Каролев, защото имал благ изглед и изглеждал честен, когато говори. Това щяла да бъде и движещата сила при избора за президент.

И тъй - каквото посееш, това ще пожънеш. Политиците десетилетия сеят политическа некомпетентност и плодовете са видими. Повтаряйки откровени неистини година след година, политическата върхушка убеди мнозина, че президента има представителни функции и мъничка власт. Пак те година след година поставят във фокуса на вниманието кметовете и неглижират ролята на общинските съвети.

Държа да припомня, че президента на Република България е върховен главнокомандващ на българската армия, ръководи разузнавателните и контра разузнавателните служби отчитащи се само и единствено пред него и не подлежащи на граждански или институционален контрол, одобрява предложените за назначения дипломатически представители, има право да опрости дългове към бюджета на страната, дава и отнема българско гражданско. Това са само най-силните властови механизми, с които разполага президента на Република България. Всеки може сам да прецени дали това е голяма или малка власт. Според мен това са прекалено много властови механизми, за една длъжност която се опитват да ни покажат като представителна и едва ли не синекурна.

Кметовете, макар че са формалните носители на властта в една община по закон са изпълнители на волята на общинските съвети. Въпреки това и самостоятелната им власт никак не е малка. Кмета ръководи процедурите по които се извършва избора на контрагенти при възлагане и изпълнение на обществени дейности - от сметосъбиране до публично-частни партньорства, отдаване под наем и продажба на общинска собственост. Общинските съвети от своя страна са създателите, ръководителите и контрольорите на дейността на кмета и цялостната дейност в общината.

Въпреки тази огромна отговорност и силно значение какви хора участват в тях, системно се неглижира избора на общински съветници и се представя в пакет с избора на кмет. Честа практика е в листите да се включват хора с авторитет, а след тях прикрити или откровени престъпници, които получават реалната власт в общините. Достъпа до общинската власт чрез кметствата или общинските съвети е основен механизъм за феодализация на малки и все по-големи общини. Примерите са безброй - Варна, Сливен, Велико Търново, Велинград, Дупница, Кърджали и стотици малки градове и села.

Обикновен човек съм и ви призовавам да помислите внимателно за кого ще дадете своя глас и така да му осигурите власт. Направих своя избор за кмет, но не мога да го сторя за общински съветници. Все още не съм решил за кого да дам своя глас на изборите за президент. Вероятно мнозина от вас са в същата ситуация и знам колко е трудно.

Успех в търсенето и намирането на платформи и дано не сгрешим, защото от тези избори зависи бъдещето и на политиката и на икономиката у нас.

Няма коментари: