20 април 2008

Възвание към широките народностни маси

Умолеват се гражданята и гостите на столицътъ: да ни пикаът по дръвиетътъ, да ни сирът у триволякъ и у храсталакъ по градинките, значи! На нарушительитъ шъ дъ бъдът съставлявани нимедленно най-строги предписания и шъ бъдът глобевани с парични суми:
  • пикане навсекъде - двайсе лева;
  • сране на паважа - читирийсе лева + разходваните пари за отранение на екстримиентитъ;
  • сране в храститъ - пийсе вева + разходваните пари за отранение на екстримиентитъ;
Гражданята и селяндурите са длъжни немедлено щом почувстват възвание от вътре за облекчение да подирят и найдат спициалну усигурените от обштинатъ миста за сране и пикание.


Потпис:
Бат` Бойку ут Банкя
Пичат: /ни съ чите/

Дупълнение: аку сте у нужда и имате мирак за сиртаки позвънети на туз тилифончи. Идну градсу разговор - ку му плащъш?


Няма коментари: