25 март 2008

Наблюдение

І. Чалгаджиите, хората с беден речник, понякога такива с техническо или икономическо образование, обичащите да се информират от телевизията и др. говорейки за себе си използват думата личност.

Човек или личност? Въпрос на избор, на речников запас, кокетност или интелектуализъм?

ІІ. Съвременните хора от западните общества влагаме много труд в стремежа си да сме различни от околните, да изпъкнем сред масата, да ни забележат в тълпата. В това си усилие сме толкова силно концентрирани, че не успяваме да забележим колко много приличаме на околните, които също се стремят да са различни, забележими, разпознаваеми сред нас - човешкото море.

ІІІ. Аз съм като всички - частица чието наличие или липса не променя хода на голямата история, но с действия и бездействия оставам отпечатък в своя микро космос.


Няма значение. Усмивка моля!:)

Няма коментари: