13 март 2008

Псевдо градско изкуство

Истината, цялата и само истината...

Интересно е да се наблюдава как графитът си заслужи мястото сред изкуствата. Той наследи в масовото съзнание почетното място на авангардистите, които започнаха да осребряват напредничавата или просто налудничава мисъл. Не споря - паралиите още десетилетия ще продължат да дават пари за цапаница върху платно, черно кръгче върху бяло платно, а по консервативните сред тях за намигаща Мона Лиза.

Авангардът обаче не го канят в галериите, той разбива стени с главата или пък, както става по-често рисува глава на стената.

Авангардно изкуство в галерия е като сноб в гето, тъй като обратното твърдение е невъзможно. Хората от гетото не ги пускат в снобските сборища.

Цялата тази словесна плява предхожда нещо простичко - забелязах човек със фрак и лачени обувки в гетото, наметнат с пухено яке. Негово величество Чичко Паричко - предрешен и страхливо оглеждащ се.

Ето го в подлеза.

На площада. Полегнал.


Ухилен .

И там дето му е мястото - на стена осветен от прожектори.


Истината, цялата и само истината...


... от Понеделник до Петък.

Я вземи се гръмни, батка!
п.п. Това е юбилейната стотна публикация в този блог:)

Няма коментари: