07 март 2013

Път пред българската образователна система

Макар че нямам деца, мисля не рядко за образователната система. Най-често във връзка с общуването ми с хора, които са лошо подготвени от същата тази система, без значение дали са продукт на училищната или университетската среда, която не е успяла да заглади ръбовете от предходната.

Четох интервю с госпожа, която има интересни наблюдения и предложения. Време е да се мисли и действа по въпроса, колкото по-рано, толкова по малко поражения  ще има за обществото.

Интервюто е тук.

Няма коментари: