30 септември 2012

Да посмятаме

Според публикации от днес, правителството на Испания ще съкрати издръжката на кралското семейство до 7.93 милиона евро или 15.50 милиона лева. Населението на Испания е 47 милиона души.

Актуализираният бюджет на президентството на Р. България е 5.1 милиона (5 116 000), а населението на страната е малко над 7 милиона души.

Чини ми се, че нашето президентство ни излиза прекалено скъпо, още повече, че бюджета така или иначе не се спазва, а се актуализира. Само това лято с почти един милион лева (980 хил.), които са разходвани за полети.

Въпреки, че преди встъпването си в длъжност президентската двойка обеща да намали разходите, видно е че работят точно в обратната посока. Да ти се доще да си испанец ...


Няма коментари: