05 декември 2008

Чуденка поредна

Поради что онези люде, за които не сме уважаеми ни викат тъй, а после разправят, че по тяхно скромно мнение, дето е дважди и трижди по нескромно от нашето нещата били таквиз и онаквиз.

Щуротийки ми се въртят в главата. Поради что ли?

Няма коментари: