27 юни 2008

Синдрома на малкото дете у педерастите

Според теориите с които съм запознат човеците, животните и дори питомните растения имат нужда от внимание, за да добруват. Наличието на жизнено пространство, храна и вода не е достатъчно. Хората и животните имат нужда да бъдат щастливи. Щастието обикновено се постига в социална среда или казано инак - когато са обект на внимание.

Нуждата от внимание е особено добре изучена при децата
1. В множество експерименти с деца от кърмаческа до училищна възраст различни учени стигат до извода, че децата имат нужда от вниманието на родителите си. В по-късна възраст нуждата от внимание се допълва с нуждата от одобрение. Пагубно за детето е безразличието. То има нужда да бъде направлявано чрез системата от одобрения и наказания за грешно поведение.

Това поведение може да бъде забелязано и при групите хора, особено ако са малки или маргинализирани. Като правило те се капсулират и/или радикализират, за да оцелеят. Типични примери са:
  • крайните леви и десни политически групировки
  • националните малцинства 2
  • малки и микро религиозни групи 3
  • сексуалните малцинства
  • алкохолици
  • наркомани
  • престъпниците в лицето на роящите се партии на интернет пиратите
Всички те са съставени от твърде различни един от другиго индивиди, които за да останат заедно имат нужда от външен дразнител. Дали да бъде цел или враг е маловажно.

Изявените инако сексуални у нас
4, а именно педерастите и лесбийките се държат като невръстни деца. Причината е, че обществото ги игнорира. Търсейки изява те обикновено се сблъскват с пасивно неодобрение, което се стараят да превърнат в симпатия или агресия.

За първата цел използват примери с агресия насочена срещу тях. За второто прибягват към агресия, обикновено вербална.

Сред типичните примери на вербална агресия е израза
хомофоб, който се употребява за да обиди всеки, който не симпатизира на каузата им. Така се стараят да вменят чувство за вина у жертвата или ако не сполучат втората цел е поне да провокират обратна агресия.

Педерастите и лесбийките не желаят да бъдат безразлични някому! Те се водят от принципа: който не е с нас е против нас. Всеки у когото не намират приятел се стараят да превърнат във враг.

Извод: правилната тактика за справяне с това социално зло - преекспонираната инакосексуалност е безразличие.

Пожелавам ви здрави нерви и на добър час!

------
1. Ако някой настоява, че говоря на изуст ще потърся и ще спомена конкретни експерименти и изследвания;
2. евреите и циганите по света, арменците в България, кюрдите в Турция и други;
3. катакомбни църкви в православието, старокатолици, множеството протестантски микро църкви, сектите в исляма и други;
4. Зоофилите и педофилите логично се крият от обществото, заради криминализирането на деянието им;

Няма коментари: