27 май 2008

Анкета

Ровичкам си аз из дебрите на добрия стар, голям, дълбок, опасен и коварен, мръсен та чак заразен нет и попадам на анкета. Ама не анкета, а анкета! Благодарение на тази анкета вече съм нов човек. Вече съм напомпан със самочувствие и гледам народа, както спасител на морето - мацките.

В тази паметна за мен нощ промених живота си. До преди няколко минути мислех за себе си тъй: "ето ме на (хлъц), единствения глупендър (подсмърк) без даже единствен грам чувство за хумор". Но вече не! Цъ! Имам доказателства за туй, че има и по-зле от мен. Тяхното дори трябва да е с отрицателен знак (изпъчвам се гордо аз). Математиците думат, че можело да има отрицателни числя. Психолозите да се оправят с отрицателно чувство за хумор. Но сега не ми пука. Важното е, че имам доказателство!

Ей го - на!


------------------------
* Обяснение:

Щом четете след звездичката и Вашето чувство за хумор е с отрицателен знак:)

Няма коментари: